KARİYER FIRSATLARI
Kariyeriniz İçin

İSTİHDAM HİZMETLERİ (OUTSOURCING)

Globalleşme ile gündeme gelen “küresel dünya” olgusu; küresel rekabeti, kaliteyi, bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılıyor. Dünyadaki bu değişim, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarına, bir başka deyişle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmakta. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme zorluyor. 

Outsourcing uygulaması işletmelere, hem kaynak tasarrufu yapmak hem de yapı olarak küçülerek daha yalın hale gelme fırsatını sağlar. Böylece işletmeler uzmanlaştıkları ve en iyi bildikleri işleri yaparak, temel yetkinlikleri üzerine odaklanma fırsatını elde ederler. İnsan kaynakları,  kurumların yönetiminin stratejik partneridir.  Yoğun rekabet baskısı altındaki işletmeleri geleceğe taşımada etkin rol oynayan “insan unsurunu” verimli bir şekilde kullanabilmesi gerekir.  Bunun için yararlanabileceği önemli stratejilerden bir tanesi de “outsourcing” (dış kaynak kulanımı) uygulamasıdır. Bu uygulamanın başarısı ise büyük ölçüde bu hizmeti arz eden şirketlerin kalitesine ve güvenilirliğine bağlıdır. Sizi; Türkiye’de bu hizmeti en kaliteli şekilde veren Bilkay ile tanışmaya davet ediyoruz.

Neden dış kaynak (outsourcing)?
   •  Maliyetleri azaltmak,
   •  Zamanın etkin kullanımını sağlamak,
   •  Asıl işe odaklanarak, rekabet avantajı sağlamak,
   •  Teknolojik yenilikleri takip edebilmek,
   •  İşletme için doğru olan personel büyüklüğüne kavuşmak,
   •  Hız ve esnekliği artırmak,
   •  Yasal riski paylaşmak,
   •  Süreç yenileme kazançlarını hızlandırmak,
   •  Başarılı işletmeler arasına girebilmek,
   •  Kaynakları daha etkin kullanabilmek,
   •  Yatırım harcamalarını azaltmak,
   •  Finansal kaynaklardan etkin şekilde yararlanmak,
   •  Kaliteyi arttırmak,
   •  Kontrol dışı fonksiyonlardaki sorunlara çözüm getirebilmek,
   •  İK yapısını küçültmek ve maliyeti azaltmak.