KARİYER FIRSATLARI
Kariyeriniz İçin

Dış Kaynak Personel Temini

Kazanmak için birlikte yönetelim…


Maliyet ve zaman kazanımını sürekli bir güven içerisinde sunan Bilkay Grup, bugün artık profesyonel ve dev kadrosuyla emin adımlarla yoluna devam etmektedir. İstanbul’daki Genel Müdürlük binası, Ankara, İzmir, Adana, Samsun ve Antalya irtibat noktaları ile Türkiye genelinde tüm şehirlerimizde personel görevlendirmektedir. 2000 kişilik sürekli dış kaynak personeli ve 52 kişilik merkez yönetim kadrosuyla her yıl 5000 kişilik personel sirkülasyonunu başarıyla ve hatasız yönetmektedir. Firmalara hızlı, güvenilir ve başarılı çözümler sunan Bilkay Grup en doğru çözüm ortağınız olmak için göreve her zaman hazır durumdadır.


Küresel dünya
Günümüz dünyasında rekabet artık sınır tanımamaktadır. Globalleşme ile gündeme gelen “Küresel Dünya” olgusu; küresel rekabeti, kaliteyi, bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki bu değişim, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, başka bir deyişle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme zorlamaktadır. İşletmeler, temel yetkinlikleri dışındaki tüm fonksiyonlarını dış kaynaklardan sağlamak (outsource etmek) yoluyla, en iyi bildikleri işleri yapmak, bazı işleri diğer firmalardan daha iyi bilir hale gelmek, iyi bildikleri iş dışında yapılması gereken tüm işleri başkalarına yaptırmak ve böylece sürekli olarak yenilik yapmak ve değer yaratmak olanağına kavuşurlar.

Kaynak tasarrufu

Outsourcing uygulaması işletmelere, hem kaynak tasarrufu yapmak hem de yapı olarak küçülerek daha yalın hale gelmek fırsatını sağlamaktadır. Böylece işletmeler uzmanlaştıkları ve en iyi bildikleri işleri yaparak, temel yetkinlikleri üzerine odaklanma fırsatını elde ederler.  İnsan kaynakları yönetiminin bir stratejik partner olarak, yoğun rekabet baskısı altındaki işletmeleri geleceğe taşımada etkin rol oynayan “insan unsurunu” verimli bir şekilde kullanabilmesi, büyük ölçüde kendi temel yetkinlik alanlarına yoğunlaşmasına bağlıdır. Bunun için yararlanabileceği önemli stratejilerden bir tanesi de “outsourcing” (dış kaynaktan yararlanma) uygulamasıdır. İnsan kaynakları yönetiminin outsourcing uygulamasını başarıyla gerçekleştirmesi; hedeflerine ulaşmasını, organizasyon içindeki etkinliğini arttırmasını ve kendi yetkinliklerini güçlendirmesini sağlayacaktır. Outsourcing uygulamasının başarısı ise büyük ölçüde bu hizmeti arz eden şirketlerin kalitesine bağlıdır. Sizi Türkiye’de bu hizmeti en kaliteli şekilde veren Bilkay ile tanışmaya davet ediyoruz.

Neden Dış Kaynak?   
    •    Maliyetleri azaltmak için,
    •    Zamanın etkin kullanımını sağlamak için,  
    •    Asıl işe odaklanarak rekabet avantajı sağlamak için,   
    •    Teknolojik yenilikleri takip edebilmek için,  
    •    İşletme için doğru olan personel büyüklüğüne kavuşmak için (downsizing),  
    •    Hız ve esnekliği arttırmak için,  
    •    Yasal riski paylaşmak için,  
    •    Süreç yenileme (reengineering) kazançlarını hızlandırmak için,  
    •    Başarılı işletmeler arasına girebilmek için,  
    •    Kaynakları daha etkin kullanabilmek için,  
    •    Yatırım harcamalarını azaltmak için,  
    •    Finansal kaynaklardan etkin şekilde yararlanmak için,  
    •    Kaliteyi arttırmak için,  
    •    Kontrol dışı fonksiyonlardaki sorunlara çözüm getirebilmek için,
    •    İK yapısını küçültmek ve maliyetini azaltmak için

  Dış Kaynak Kullanımının Faydaları
    •    Dış kaynak kullanımını arz eden şirketler de ( outsourcing hizmeti veren şirketler ) gelişmiş süreç bilgileri                      sayesinde, verdikleri hizmette etkinlik yaratarak, hizmeti alan işletmenin kaynak kullanım verimliliğini arttırırlar.
    •    Dış kaynaktan yararlanma, özellikle büyük ölçekli işletmelerde eğitim maliyetlerini düşürmektedir.
    •    Elde edilen etkin gelişmeler diğer alanlara da uygulanabilmektedir.
    •    İşletmelerin süreç yenileme çalışmalarını teşvik eden bir etki de yaratmaktadır.
    •    En önemli fayda; yüksek kalite, düşük maliyet, zaman tasarrufu ve teknolojik değişimdir.
    •    İşletmenin ana fonksiyou ile ilgili olmayan işlerinin merkezi karar alma dışına kaydırılmasını sağladığı için maliyet          etkinliği ve işgücü verimliliğini yükseltmektedir.
    •    İşletmelerin tüm enerjilerini ve kaynaklarını, en iyi bildikleri alanlara yoğunlaştırmaları sonucunu doğurur                          ve  böylece  temel yetkinliklerini geliştirmelerini sağlar.